Detta tänker Vi arbeta med inom majoriteten 2015-18!

Valdemarsvik är inte till Salu!

Vi inom Vänsterpartiet ser behovet och betydelsen av en gemensam och trygg samhällsservice – ett samhälle att lita på! Tillsammans med s, mp & nb styr vi kommunen även denna mandatperiod. Vår inställning till vardaglig politik är;

Varje enskild skattekrona ska gå direkt till verksamhet, mjuka värden som skola och omsorg kan inte säljas ut på en öppen marknad, detta är för oss oansvarligt och kortsiktigt. Investeringar och inköp ska ske med ett rättvist, miljömässigt och solidariskt förhållningssätt. Vi står för en långsiktig och ansvarstagande ekonomi, för dagen och framtid.

Barn, elever och vuxna i behov av omsorg är helt i händerna på den som ansvarar för verksamheten. Detta tar vi på allvar och vi tar ansvar för detta. Vi kommer att arbeta för en skola och omsorg som ger högsta tänkbara kvalitet och resultat. Detta genom kompetenshöjande åtgärder och stimulerande arbetsplatser samt ett pågående utvecklingsarbete av skola & omsorg.

Vårt fokus denna mandatperiod ligger främst inom Äldre-, Handikapp- och den Sociala omsorgen.

Miljön är inte förbrukningsbar det som vi gör idag, belastar nästa generation. Vi verkar för ett ekologiskt och långsiktigt förhållningssätt i kommunens investeringar och inköp av varor/tjänster. De ekologiska och/eller närproducerade livsmedlen till kommunens matproduktion kommer att öka. Tillgänglighets- och miljö-investeringar kommer att prioriteras.

Boende som motsvarar dagens och framtidens behov, Valdemarsvik och Gusum lider stor brist på boende som motsvarar de krav som äldre och funktionsnedsatta människor ställer. Här har de lokala bostadsföretagen misslyckats. Detta vill vi ändra på, med ett aktivt arbete inom kommunens boendeutredning samt resultatet av denna. Kommer det visa sig att näringslivet inte klarar av att möta behovet, måste egna kommunala initiativ lyftas fram.

Kompetenser för utveckling, kommunens verksamheter och de privata företagen har behov av speciella kompetenser, samtidigt som många av kommunens medborgare går utan arbete. Detta arbetar vi aktivt med genom  resurser till vuxenutbildningar samt med en ökad kontakt med företagarna.

Demokrati på lokal nivå, vi är det partiet som har de mest konstruktiva förslagen hur demokratin ska kunna utvecklas inom kommun. Med aktivt arbete inom demokratiberedningen kommer våra förslag få genomslagskraft.

Kultur & historia, vi slår vakt om vår gemensamma historia, dess kulturella byggnader samt folkrörelsernas betydelse vid byggandet av våra orter.

Varje människa är lika mycket värd, oavsett om hen är född i Gusum eller i ett land där krig & fattigdom råder så är de lika mycket värda. Vi står för ett gott mottagande av flyktingar, vår kommun har en av landets bästa flyktingverksamhet, detta är vi stolta över. Vi är ett rikt land, vi har råd med att ta emot människor på flykt, vi gjorde det under Balkankrigen och andra världskriget, vi gör det igen.

Valdemarsvik är INTE till Salu! Vi arbetar för en kommun som ska stärkas i sin roll utförare, uppdragsgivare, myndighet och utvecklingspartner!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *