Vårt politiska resultat 2014 – 2018

Under denna mandatperiod – den andra i följd som vi tillsammans med s, nb & mp har styrt kommunen – fick vi genom nästintill allt som vi gick på val 2014! Samt mer därtill…

 • Vi har drivit på för nya förskolelokaler i Valdemarsvik, i en öppen process med föräldrar och personal. Beslut är taget – 2 nya förskolor!
 • Vi har var initiativtagare till översyn av Ringarums trafiksituation. Process med Trafikverket pågår – ny gång- & cykelväg till Macken påbörjas 2018!
 • Vi har systematiskt skärpt kommunens roll som arbetsgivare! Med tydligare samverkan mellan ledning och de fackliga parterna. Insatser kring chefsutbildning är pågång!
 • Vi har varit det ledande partiet i det lokala demokratiska utvecklingsarbetet inom demokratiberedningen. Förslag på ny organisation finns inför 2019!
 • Vi har räddat det kulturvärda huset ”Garveriet” från rivning.
 • Vi har initierat nya värden kring i att vara en bra arbetsgivare, inte bara lönejakt!
 • Vi lagt motion kring inventering & skötsel plan för kulturhistoriska park- & enskilda träd i kommunen. Plan är pågång!
 • Vi har varit djupt involverade i processen kring nya vård- & omsorgsboenden i kommunen. Vår linje är ett i Valdemarsvik & ett i Ringarum!
 • Vi har står bakom och verkar för en start av kommunens första Trygghetsboende i Valdemarsvik, men har insikten kring behovet av nya Trygghetsboenden i Gryt, Gusum & Ringarum!
 • Vi har försvarat de ensamkommande ungdomarnas rätt till att bo kvar i kommunen. Nästintill alla bor nu i kommunalt stödboende eller i egen lägenhet!
 • Vi har drivit på om solcellsanläggningar på kommunala fastigheter. Beräknas rulla igång 2019!

Vårt arbete under dessa 4 år har gett kommunen bättre förutsättningar till att arbeta för en mer jämlik och miljövänlig kommun, helt enligt kommunvisionen!