Vänsterpartiet Valdemarsvik

Valprogram 2018

En Kommun för Alla!

Vänsterpartiet i Valdemarsvik är en politisk kraft som drivit på utvecklingen i kommunen, det är ingen tillfällighet att kommunens utveckling och ekonomi har stärkts sedan vårt återtåg 2010. Vi är en tydlig part i kommunens vändning från en passiv och krympande kommun till en högst levande och växande kommun!

Vision 2025 för vår kommun, som alla politiska partier stod bakom, har uppfyllts till viss del, med Vänsterpartiet som en mycket aktiv part! Vår ambition är att öka takten och vår del i arbetet ytterligare. Denna vilja har vi fångat upp i 4 områden:

Framtidsmiljöer!

”kommunen har brist på boenden. framförallt för den äldre generationen”

Detta är vår kommuns stora utmaning! Hur ska kommunen bli anpassad inför framtiden och samtidigt möta folkets behov? Vi vill de kommande 4 åren satsa på jämställdhet, boende, tillgänglighet, miljöarbete och teknik för framtiden! Kommunen ska aktivt verka för fler trygghetsboenden i Ringarum, Gusum, Gryt och Valdemarsvik. Gator och utemiljöer ska anpassas efter normer kring rörelseförmåga. Kollektiv servicetrafik ska erbjudas där länstrafiken eller färdtjänsten inte täcker behoven. Kommunen ska präglas av ekologiska varor och tjänster. Tillgången till information och medborgarinflytande ska stärkas, samt öppet wi-fi ska finnas vid centrala punkter i kommunen. Kommunens egna skogsmarker ska klassas som skyddade friluftsområdenVammarskolan ska få ny utomhusmiljö för idrott!

Solcellsrevolution!

”kommunen ligger redan högt i nationell ranking för solcellsel. Detta innan kommunala investeringar!”

Det går för långsamt med energiomställningen i kommunen! Vi vill under de kommande 4 åren öka investeringarna i solcells-anläggningar på kommunens fastigheter med prioritet på de nya förskolorna. Målet skall vara att kommunens årsförbrukning av el ska produceras på hemmaplan. Kommunen ska även aktivt stödja egna husägare att göra sin egen energiomställning. I led med detta ska fler laddstationer för elfordon skapas vid t ex Fyrudden och Gusum Centrum. Målet ska vara en fossilfri kommun!

 Arbeta & Må bra!

”kommunen ligger redan nu högt i rankingen som arbetsgivare hos Lärarförbundet och kommunals nationella jämförelser”

En sund kommun har välmående och jämställda medborgare! Här ska kommunen vara en förebild, som arbetsgivare och utbildare, samt kunna erbjuda goda möjligheter till en aktiv fritid. Vi vill de kommande 4 åren satsa på arbetsmiljön, ledarskapsutveckling och kortare arbetstid samt utökad friskvård för kommunens anställda. Kommunen tillsammans med de privata företagen i kommunen har en stor utmaning att lösa generationsväxlingen, här är våra nyanlända en stor resurs som ska tillvaratas. Målet ska vara landets bästa arbetsplats och sex timmars arbetsdag! Vi vill satsa mer på lokalt matchande yrkesutbildning och integration, våra företagare ska inte behöva tappa kapacitet pga för få medarbetare och våra invandrares kunskaper och vilja ska inte gå förlorade. Vi vill stärka föräldrar i deras föräldraskap. Vi vill satsa på miljöer som kan öka fritidsaktiviteterna, t ex ny idrottsmiljö vid Vammarskolan och egna skyddade marker med promenadvägar.

Små & Stora händer!

”i linje med kulturkommun, med dans, musik och hantverk, kan nya spännande framtida jobb skapas”

En kreativ kommun skapar intresse och nya arbeten! Här ska kommunen arbeta vidare med kulturskolan samt skapa nya arenor för utställningar och hantverkslokaler. Vi vill de kommande 4 åren satsa på de ungas kreativitet med utökad fritidsverksamhet samt med lokaler för verkstäder och utställningar. Kommunens nuvarande och kommande konstnärer och hantverkare ska lyftas fram och bli tydligare besöksmål för turismen. Målet är att ge kommunen en grogrund till ett rikare kulturliv och framtida innovationer.